Apache Virtual Host Oluşturma.

10 Ağustos 2018 Ali KOCA 0

1) /etc/hosts (Hosts dosyasına ilgili domain kaydını ekle) 127.0.1.1 misal.com misalcom 2) /etc/apache2/sites-available/misal.com.conf (Yeni domainin ayarlarını tutacağı dosyayı oluştur.) <VirtualHost *:80> ServerAdmin admin@misal.com ServerName misal.com ServerAlias www.misal.com DocumentRoot /siteler/misal.com ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/misal.com-error.log CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/misal.com-access.log combined <Directory /siteler/misal.com> Options Indexes MultiViews FollowSymLinks AllowOverride All Require all granted </Directory> </VirtualHost> 3)Yeni siteyi aktif […]

VirtualEnv (Sanal Ortam) Nedir, Nasıl Kurulur ve Kullanılır?

4 Nisan 2018 Ali KOCA 2

VirtualEnv (Sanal Ortam) Nedir, Nasıl Kurulur ve Kullanılır? VirtualEnv (Sanal Ortam) Nedir?İşletim sistemi üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan, yalıtılmış python ortamları oluşturmayı sağlayan bir araçtır. İlgili ortam aktif olduğu müddetçe yaptığınız kurulumlar o sanal ortam için geçerlidir. Mesela şöyle düşünün; Elinizdeki bekir uygulaması python3 ve ve django 2.x kullanıyor. Elinizdeki […]

Pardus 17.0 Üzerine DJango Kurulumu (virtual environment, pip3)

2 Kasım 2017 Dreams 0

Daha evvel django’un paket yöneticisi ile ve sistem üzerine kurulumunu anlatmıştık. Şimdi ise birbirini ve sistemi etkilemeyen yazılım geliştirme ortamlarını ayrı ayrı kurma ihtiyacı için biçilmiş kaftan olan “venv (virtual environment)” ile kurulum nasıl yapılmaktadır ona bakalım. Pip3’ün kurulumu: sudo apt-get install python3-django $ sudo apt-get install python3-pip Pip3 ile […]

Pardus 17.0 Üzerinde Kurulu Django’dan Ms SQL Veritabanına Bağlanmak

6 Eylül 2017 Ali KOCA 0

Evvela açık kaynak platformları tercih etmişseniz elbette Ms Sql kullanmak perhize uymuyor, lakin eski bir projenin bir modülünü platform bağımsız hale getirmek istiyorsanız o zaman buna ihtiyaç hissedeceksiniz. İnternette “Django MS SQL” kelimelerini aratınca karşınıza “django-mssql” çıkıyor. Ancak tökezleyip biraz daha tırmalayınca kıyıda köşede “Bu araç ancak windows bir makinada […]

Pardus 17.0 Üzerine DJango Kurulumu

6 Eylül 2017 Ali KOCA 1

Pardus 17.0 üzerinde Python v2 ve Python v3 kurulu olarak gelmektedir. Aşağıdaki komutlar yardımıyla hem yüklü olup olmadığını hem de versiyon kontrolü yapabiliriz. python -V python3 -V Pardus 17.0 üzerine Python ile web programlamada kullanılabilecek meşhur Framework’lerden birisi olan “Django”nun kurulumunu yapacağız. (Diğerleri için bknz: http://steelkiwi.com/blog/best-python-web-frameworks-to-learn/) Django, Python web geliştirme […]

Linkleri CSS İle Biçimlendirmek

11 Ağustos 2017 Ali KOCA 0

Linkleri şekillendirme konusuna girmeden evvel linklerin durumalarını bilmek gereklidir. Durum Açıklama a:link Tıklanmamış andaki hali a:visited Fare ile üzerine gelindiği zamanki hali a:hover Link tıklandiktan sonraki hali a:active Link aktif hale yani tıklandığı andaki hali Sayfadaki tüm linklerin hallerini tek seferde değiştirmek. a:link {background-color:red; text-decoration:none;} a:visited {background-color:red; text-decoration:none;} a:hover {background-color:red; […]

Temel HTML5 Sayfası

8 Ağustos 2017 Ali KOCA 0

HTML5 Sayfası temel olarak aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır. <!DOCTYPE html> <html lang=”tr”> <head> <meta charset=”UTF-8″> <title>Temel HTML5 Sayfa Başlığı</title> <meta name=”description” content=”Temel HTML5 Sayfa Yapısı”> <meta name=”author” content=”evrak.gen.tr”> <link rel=”stylesheet” href=”css/styles.css”> <script src=”js/scripts.js”></script> </head> <body> <h1>Merhaba Dünya!</h1> </body> </html>