Apache Virtual Host Oluşturma.

10 Ağustos 2018 Ali KOCA 0

1) /etc/hosts (Hosts dosyasına ilgili domain kaydını ekle) 127.0.1.1 misal.com misalcom 2) /etc/apache2/sites-available/misal.com.conf (Yeni domainin ayarlarını tutacağı dosyayı oluştur.) <VirtualHost *:80> ServerAdmin admin@misal.com ServerName misal.com ServerAlias www.misal.com DocumentRoot /siteler/misal.com ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/misal.com-error.log CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/misal.com-access.log combined <Directory /siteler/misal.com> Options Indexes MultiViews FollowSymLinks AllowOverride All Require all granted </Directory> </VirtualHost> 3)Yeni siteyi aktif […]

Linkleri CSS İle Biçimlendirmek

11 Ağustos 2017 Ali KOCA 0

Linkleri şekillendirme konusuna girmeden evvel linklerin durumalarını bilmek gereklidir. Durum Açıklama a:link Tıklanmamış andaki hali a:visited Fare ile üzerine gelindiği zamanki hali a:hover Link tıklandiktan sonraki hali a:active Link aktif hale yani tıklandığı andaki hali Sayfadaki tüm linklerin hallerini tek seferde değiştirmek. a:link {background-color:red; text-decoration:none;} a:visited {background-color:red; text-decoration:none;} a:hover {background-color:red; […]

Temel HTML5 Sayfası

8 Ağustos 2017 Ali KOCA 0

HTML5 Sayfası temel olarak aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır. <!DOCTYPE html> <html lang=”tr”> <head> <meta charset=”UTF-8″> <title>Temel HTML5 Sayfa Başlığı</title> <meta name=”description” content=”Temel HTML5 Sayfa Yapısı”> <meta name=”author” content=”evrak.gen.tr”> <link rel=”stylesheet” href=”css/styles.css”> <script src=”js/scripts.js”></script> </head> <body> <h1>Merhaba Dünya!</h1> </body> </html>